Certifikáty

Certifikát 1

Tento certifikát z Přírodovědecké fakulty potvrzuje, že disk ALKYWAN vytváří magnetické pole na suchu i ve vodě.

Certifikát 2

Tento certifikát z Přírodovědecké fakulty potvrzuje, že disk ALKYWAN optimalizuje hodnoty pH a elektrické vodivosti vody.

Certifikát 3

Tento certifikát potvrzuje, že materiál použitý pro výrobu korpusu disků ALKYWAN splňuje kvalitativní požadavky (dokonce pro styk s potravinami) podle Nařízení komise (EU) 2018/218 ze dne 12. 2. 2018.