BIO-Magnetoterapie

BIO – Magnetická úprava vody

Naše nová technologie generuje magnetické pole a magnetické pole zcela zásadně ovlivňuje životní energii všeho živého, na suchu i ve vodě. Naše produkty nejsou elektrifikované, jsou v souladu s biopolem všeho živého a z tohoto důvodu úpravu vody oprávněně nazýváme BIO-Magnetickou.

Ideální cestou nové technologie se jeví akumulace energie ve vodě skrze hydrosféru, tedy vodní obal planety Země, který představuje soubor veškerého vodstva, včetně povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Vývoj lidského organismu začíná ve vodním prostředí, neboť má pro organismus blahodárné účinky a to z mnoha hledisek. Vodní procedury tedy pomáhají při dalším vývoji organismu, rozpouštějí i vylučují z něj různé nepříznivé usazeniny. Novorozenci a kojenci, kteří pobývají více času ve vodním prostředí (i ve vaně), se vyvíjí mnohem rychleji, nežli ostatní, kteří se více nacházejí v suchém prostředí. Dokonce i jejich zdravotní stav je lepší.

Vodní procedury typu koupání ve vaně a v bazénu pomáhají pochopitelně i větším dětem a dospělým též. Vodní lázeň v energetické vodě vytvořené z našich produktů pak tyto účinky pochopitelně ještě zesiluje. Kůže je největším lidským orgánem. Pokrývá tělo a odděluje tak vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí. Z bioenergetického pohledu je zajímavý účinek na energetický obal těla (plazmatické tělo), které nepatrně přesahuje tělo fyzické. Energie prostupuje dovnitř organismu, okamžitě nabíjí celý organismus a výrazně zvyšuje procesy biosyntézy.

Magnetoterapie vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší statistickou míru úspěšnosti a nejmenší možná rizika. U běžných metod na bázi permanentních magnetů jsou sice výsledky zdokumentované a pozitivní, ale ne zase tak převratné. Důvod je ten, že magnetické pole z permanentních magnetů není stejné, jako magnetické biopole těla a tělo ho musí přetransformovat. Navíc, v tekutinách není magnetické pole trvalé a působí jen maximálně hodinu, spíše minuty, a vymizí se ztrátami bez užitku. Takovéto magnetické pole je minusové polarity, takže tělo je schopno absorbovat jen určitou část nebo množství. Proto je působnost jen dočasná.

Bio-magneticky upravená voda, vyrobena novou technologií, působí na tělo a na všechny živé bytosti, včetně rostlin, bezprostředně a prospěšně, bez ztrát, přímo na buňky, kterým dodává energii. Nemoc je tam, kde chybí energie a tato voda energii dodává tam, kde chybí a je třeba. Aktivuje a nabíjí energií všechny buňky.

Jedná se o zcela zásadní rozdíl a možná právě to je klíč, proč je účinnost mnohem prospěšnější a kvalitnější. Jednoduše a lidově by se daly tyto magnetické vody rozlišit a nazvat v prvním případě mrtvou a ve druhém živou vodou.

Produkty nejsou elektrifikované. Technologie tak nevytváří elektromagnetické znečištění životního prostředí a tím je tedy nejen efektivní, ale i absolutně šetrná k životnímu prostředí.

BIO-magnetická úprava prostoru

Metodu s účinností v suchém prostředí nazýváme GPZ Engineering, neboť naše produkty pomáhají významným způsobem řešit všechny druhy negativních energií v prostoru, včetně patogenních, geopatogenních a technogenních zón. Tato technologie pomáhá přetransformovat rušivé geomagnetické anomálie přírodních elektromagnetických polí a tím řeší přímo GPZ, nikoli tedy až jejich následky na organismus.

Naše produkty vysílající magnetické pole jsou v rezonanci s biopolem člověka a společně interferují. Vysílající vlny, mají stejný kmitočet a stejnou fázi, a zesilují se podle fyzikálního zákonu REZONANCE nebo SOUZVUKU.

Lidé si neuvědomují, že bez magnetického pole Země by zde život vůbec nebyl možný. Budovy ve kterých bydlíme nebo pracujeme mají většinou železo-betonovou konstrukci, která nám vytváří silnou, nepřirozenou bariéru a odděluje nás od zemského magnetismu. Tento fakt platí kupříkladu i pro automobily.

Následná porucha magnetické rovnováhy způsobuje různé bolesti, onemocnění, dysfunkci buněk a mnoho dalších problémů. Hmota, která je součástí produktů, vyzařuje energetické částice, které se naváží na atomy vodíku a vytváří tak magnetické pole, které je v souladu s vědeckým výzkumem biopolí všeho živého. Naše produkty tak mohou velmi pomoci při obnově rovnováhy a správného náboje magnetického pole v našem těle – tím posílit imunitní systém, buňky i naši každodenní vitalitu.

Bezprostřední okolí disku je nabíjeno-obohacováno elementárními částicemi (např. elektrony) a vířením vln se roznáší dál do prostoru, jak na suchu tak i ve vodě. Magnetické pole se tedy cirkulací rozšiřuje do prostoru.

Vliv Magnetoterapie

Magnetoterapie je využívána v širokém spektru chorob (cca. 100), od poruch imunitního systému až po kardiovaskulární poruchy. Používá se například v chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii, gynekologii, urologii, revmatologii, stomatologii, dermatologii, geriatrii, v očním lékařství, ve sportovním lékařství, v balneologii a pro rehabilitaci. Některé formy magnetoterapie jsou dokonce používané i v psychiatrii.

Magnetické pole účinkuje na lidský organismus především prostřednictvím krve, která jeho účinky roznáší oběhovým systémem po celém těle.

Lidské tělo obsahuje 5 – 6 litrů krve, která je pumpována srdcem ke každému tělnímu orgánu. Tepny, tepénky i krevní vlásečnice k těmto orgánům přenášejí kyslík a ostatní nezbytné látky. Kapiláry pak opět odvádějí „použitou“ krev (s toxiny a odpadními produkty buněčného metabolizmu) do žil.

Na své cestě projde krev ledvinami, kde je přefiltrovaná. Ze srdce potom jde do plic, kde je znovu okysličená a vrací se zpět do srdce. Odtud je pak opět dopravena k orgánům a krevní oběh se uzavírá. Lidská krev obsahuje červené krvinky, které slouží jako malé nádobky pro bílkovinu hemoglobin. Jeho funkcí je vázat kyslík a transportovat jej po těle. Krevní buňky musí být pružné a musí mít schopnost měnit tvar. Pokud by tomu tak nebylo, neprošly by těmi nejužšími cévkami. Ovlivňuje polarizaci červených krvinek kladným nábojem a magnetická voda má kladný náboj. Má tedy stejnou polaritu jako krevní buňky a neurony.

Působí proti tzv. penízkovatění erytrocytů, působí jejich opětovné rozptýlení a tím zvětšuje plochu schopnou vázat kyslík. Krev, která prošla, nebo je ovlivněna vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík (lépe se okysličuje). Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic. Dochází k jejich rozšíření (vazodilataci) a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky.

Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku. Magnetoterapie, jak už bylo popsáno, pozitivně ovlivňuje elasticitu krvinek. Pružnější krvinky se lépe přizpůsobují „překážkám“ v cévním řečišti. Vlivem magnetoterapie se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Při působení magnetoterapie dochází k aktivaci parasympatiku a k efluxu Ca2 + iontů, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vazodilataci. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak.

Magnetoterapie se osvědčuje u lehkých forem ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících se bércových vředů a všech poruch prokrvení. Nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Vasodilatační účinek magnetoterapie je žádoucí u všech postižení cévního systému, kde je ztížen průtok okysličené krve – tj. u ischemických potíží končetin, srdce, mozku. Tedy všude, kde zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů a zároveň působí protizánětlivě.

Všeobecné účinky magnetoterapie potvrzené lékařskou vědou a vědeckým výzkumem, praktikované ve většině nemocnic a terapeutických centrech jsou následující: